Veiligheid op survivalkamp

Het doel van een survivalkamp is natuurlijk om de jeugd een fantastische week te laten meemaken en ze daarbij iets ‘avontuurlijks’ te laten beleven. Maar de veiligheid moet wel voorop blijven staan!

Om de veiligheid te kunnen waarborgen zal een organisatie van survivalkampen zichzelf hoge eisen moeten stellen m.b.t. veiligheid, toezicht, kwaliteit en materiaal en werken met een veiligheidssysteem.

De activiteiten die aangeboden worden tijdens een survivalkamp vallen onder de categorie “buitensport” waarbij veiligheid een belangrijke plaats inneemt. Het gebruik van klimmateriaal, zoals helmen en klimgordels zijn bij de meeste van deze activiteiten verplicht.

Geef als ouders de voorkeur aan een organisatie van survivalkampen die aangesloten zijn bij de VeBON (www.vebon.nl). Een lid van de VeBON is verplicht om te werken met een speciaal veiligheidssysteem dat jaarlijks getoetst wordt. Onderdelen van dit veiligheidssyteem zijn bijvoorbeeld een uitgebreide risico inventarisatie van de activiteiten, beheersmaatregelen voor risico’s, toezicht, training van instructeurs en onderhoud van materiaal.

Zo wordt er veel gewerkt met zekerlijnen, helmen, carabiners en klimgordels gedurende een survivalkamp. Het is dan ook van belang dat deze materialen een CE-keurmerk hebben en dat ze regelmatig worden onderhouden, worden gecontroleerd en periodiek worden gekeurd.

Club Adventure Jeugdvakanties is een van die bedrijven die veel aandacht aan de veiligheidsaspecten binnen een survivalkamp besteedt en zijn dan ook aangesloten bij de VeBON en zijn een TÜV gecertificeerde organisatie. Zij voldaan aan de hoge veiligheidsnorm versie 4.0 zoals vastgelegd in de TÜV Service Check.

Meer info:
- Jeugdvakanties
- Zomerkampen
- Vakantiekampen
- Ponykampen
- Jeugdkampen
- Kinderkampen